91% BBB-kiezers: maatregelen klimaatverandering zijn zinloos


Door Maurice de Hond – Er zijn grote verschillen naar politieke voorkeur ten aanzien van de noodzaak van het nemen van klimaatmaatregelen. Net zoals Corona speelt ‘angst een belangrijke rol. Maar nu staat niet het overgrote deel van Nederlanders achter de maatregelen. Dat zal een grote impact hebben op wat er in Nederland op en na 22 november gaat gebeuren.

Bij een onderzoek begin juli via Peil.nl gaf 54% van de Nederlanders aan eens te zijn met de stelling ‘wat we ook doen in Nederland, het zal geen invloed hebben op het klimaat’. 40% is het er mee oneens. Er is een groot verschil tussen kiezers van de verschillende politieke partijen.

Overgrote mate oneens

Kiezers van D66, GroenLinks, PvdD, Volt, PvdA en ChristenUnie zijn het in overgrote mate oneens met die stelling.

Aan de andere kant van het spectrum zien we de kiezers van BBB, PVV, JA21, FVD en BVNL. Bij VVD, CDA en SP zien we cijfers, die meer op de gemiddelden in Nederland lijken (54% eens met de stelling en 40% oneens).

Lees het hele artikel bij Maurice de Hond >>>

 


https://tpo.nl/2023/08/13/91-bbb-kiezers-maatregelen-klimaatverandering-zijn-zinloos/