Aflevering 120 – Afbraakbeleid, zondebokken en steun voor radicaalrechts, met Catherine de Vries


In talloze landen staan publieke voorzieningen onder druk. In hoog tempo zijn onder het mom van schaalvergroting op veel plekken cruciale diensten zoals openbaar vervoer, scholen, bibliotheken, zwembaden, medische zorg etc. wegbezuinigd. Catherine de Vries (Bocconi) schuift aan om te vertellen over de electorale gevolgen van dit afbraakbeleid aan de hand van een studie naar de Italiaanse casus. Het onderzoek van Catherine laat zien dat verschraling van publieke voorzieningen leidt tot een groter stemaandeel voor radicaalrechtse partijen. De koppeling van afbraakbeleid aan migratie speelt hierin een cruciale rol.

Achtergronden bij deze aflevering:

Download de podcast via iTunes | Spotify | Soundcloud | RSS

Muziek: Dexter Britain (CC BY-NC-SA 3.0), www.dexterbritain.com

Over de auteur

Armen Hakhverdian is universitair hoofddocent politicologie aan de Universiteit van Amsterdam. Hij doet onderzoek naar politieke vertegenwoordiging, publieke opinie en ongelijkheid. Hij schreef samen met Wouter Schakel het boek ‘Nepparlement? Een pleidooi voor politiek hokjesdenken’ (2017, Amsterdam University Press) over ongelijke vertegenwoordiging in Nederland.

Reader Interactions

https://stukroodvlees.nl/aflevering-120-afbraakbeleid-zondebokken-en-steun-voor-radicaalrechts-met-catherine-de-vries/