Baudet is FEL tegen Vera Bergkamp! Ze wil moties niet aannemen en ontneemt hem het woord!