Burgemeester Tubbergen was wel op hoogte gedwongen komst azc


Door Bert Brussen, TPO – Uit vertrouwelijke correspondentie tussen topambtenaren van ministeries blijkt dat toenmalig burgemeester Wilmien Haverkamp (partijloos) van Tubbergen en haar college wel degelijk op de hoogte waren van het plan om middels een dwangmaatregel van de staatssecretaris een azc in Albergen te vestigen.

Omwonenden van het beoogde asielhotel zijn nu woedend en eisen dat het gemeentebestuur aftreedt.

Tubbergen heeft tot nu toe altijd beweerd dat het college van B en W ‘volledig verrast’ was over de gedwongen komst van een azc in hotel ‘t Elshuys in Albergen. Maar dit blijkt niet uit de correspondentie die RTV Oost heeft ingezien.

In correspondentie tussen ambtenaren wordt integendeel, vier dagen voor de officiële bekendmaking door de burgemeester, geschreven over de vrees dat “de burgemeester uit de school klapt over de komst van het azc”.

In allerijl werd vervolgens een Kamerbrief geschreven zodat de Tweede Kamer in elk geval als eerste geïnformeerd zou zijn, mocht de burgemeester voortijdig openbaren dat de gemeente is gedwongen een azc in Albergen te openen.

‘Wij herkennen ons niet in de geschetste situatie’

Het ministerie van Binnenlandse Zaken schrijft in de correspondentie:

“Ik krijg zojuist vanuit Justitie en Veiligheid het signaal dat de burgemeester van Tubbergen mogelijk vandaag naar buiten gaat brengen dat het Rijk van plan is om de vergunningsverlening aan zich te trekken (dwangmaatregel te gebruiken, red.), om zo de opvang van vluchtelingen in een hotel mogelijk te maken”

De gemeente zegt zich ‘niet te herkennen in de geschetste situatie’ en meent dat interne communicatie van ministeries niets zegt over wat de gemeente wel of niet wist. De gemeente blijft er bij dat nooit vooraf is gewaarschuwd dat ze gedwongen zou worden asielzoekers op te nemen.

‘Schuld van toon van berichtgeving in media’

Eerder bleek uit onderzoek van RTV Oost al dat de gemeente sinds april 2022 (zeker twee maanden voor de uiteindelijke komst) in gesprek was met het COA over het azc en daardoor al weken van te voren op de hoogte moet zijn geweest van de dwangmaatregel.

De gemeente heeft dit altijd ontkend en gaf de schuld aan, onder anderen, ‘de toon van de berichtgeving in de media‘.

de opening van het asielhotel is overigens met maanden vertraagd wegens problemen met de vergunningaanvraag.


https://tpo.nl/2023/07/14/opnieuw-bewijs-gemeente-tubbergen-was-wel-degelijk-op-hoogte-gedwongen-komst-azc-albergen/