Feynman en/of Feiten — Landbouwakkoord


Neem de hele bocht in één keer was het advies van Remkes. Geef boeren opties, laat ze kiezen. Zeg wat wel kan. Voer geen eenzijdig beleid. Denk in vijf richtingen: innovatie, extensivering, verplaatsing, omschakeling naar andere producten en stoppen. Verplaatsen mag niet meer, want er komt een EU-breed beroepsverbod. Remkes zag stoppen als laatste optie, het kabinet zag het eerste en enige.

Het geklapte landbouwakkoord bevatte wel volledig uitgewerkt de afgesneden binnenbocht van tientallen miljarden, melkvee slachten, kapitaalvernietiging, stoppen en uitkopen, maar bleef vaag over innovatie, milieu als businessmodel en humaan toekomstperspectief. De WUR kon het niet eens doorrekenen. Dan kan de boer ook niet rekenen, kiezen of investeren om de boerderij aan te passen.

Toezeggingen over alternatieven bleven vaag, en afhankelijk van verder onderzoek en toestemming vanuit Brussel. Er werd niet gedacht in oplossingen en milieudoelstellingen, maar vooral in veestapelreductie en andere dwang. Dit voorstel was zo incompleet, dat boeren alleen een blanco cheque konden afgeven. Dat kunnen ze niet met de boerderij van hun voorouders en hun nageslacht.

Ondertussen start de fiscus wel een nieuwe affaire, door een natuurregeling uit de jaren negentig met terugwerkende kracht niet meer te erkennen en naheffingen op te leggen. Boeren die kozen voor tijdelijke bosbouw mogen hun pensioen en familiebezit inleveren. Er is geen betrouwbare overheid. Boeren en burgers vragen zich al af of politici afspraken nakomen, intenties zijn papierverspilling.

De stikstofkraker is de vrucht vanuit 75 jaar innovatie, een scholier kan de werking continu aantoonbaar verifiëren (PDF). Helaas staat deze nog niet op de lijst van erkende stikstofmaatregelen. Hier wordt innovatie geblokkeerd met een administratieve formaliteit. Beetje onhandig, want deze oplossing is niet alleen milieuvriendelijk, deze produceert ook kunstmest en is daarmee winstgevend.

Eerder werd de emissiearme stalvloer aangevochten in de rechtszaal. De milieuactivisten kregen deels gelijk, het onderhoud was niet geborgd, waardoor de werking in de praktijk onzeker werd. Een simpele Apk-keuring had de boeren en het milieu kunnen helpen, dat was ook de suggestie van de rechtbank. Het rijk heeft dat nooit opgezet. De bank financiert zulke politieke instabiliteit niet meer.

Een beter milieu begint niet bij zaken over de grens gooien, NIMBY-beleid en ons land afhankelijk maken van import. We hebben dan nul zeggenschap over het productieproces en veroorzaken daarmee meer milieubelasting. We controleren wel jaarlijks de katalysator en roetfilter van elke auto, maar doen dat nauwelijks bij buitenlandse productie, onze eigen boeren of onze industrie.

Het was bezopen dat boeren zelf via een vage website moesten uitzoeken of ze piekbelaster waren en in aanmerking kwamen voor uitkoopregelingen. Per boerderij is de uitstoot gemodelleerd, in dit millennium voer je een SQL-query uit op de database om een lijst met piekbelasters te genereren, koppel je die locaties via het kadaster aan eigenaren en verstuur je gewoon een ambtsbericht.

Het kabinet een eigen koers laten varen zonder akkoord klinkt daadkrachtig, maar betekent louter jarenlange juridische procedures, terwijl het kabinet niet over hard bewijs beschikt welke boer welke uitstoot heeft en waar die uitstoot eindigt. Het huidige model is volstrekt ontoereikend in de rechtszaal. De rechtbank heeft ook geen tijd voor al die onteigeningen. Schikken is de enige weg.

Door het stikstofslot ligt de vergunningverlening voor een miljoen woningen al jaren stil. We krijgen dus jaren zonder normale woningbouw. We zien wel initiatieven voor tijdelijke flexwoningen die plotseling aan veel minder regels hoeven te voldoen. In plaats van een stap achteruit in ruil voor een permanente beweging vooruit, kiezen we voor een hele wandeling achteruit, dromend van vooruit.

Dan ga je dus eerst tijdelijke containers bouwen, aanvoeren, plaatsen en aansluiten. Die containers verbruiken een veelvoud van de energie ten opzichte van gasloze nul-op-de-meter woningen tijdens bewoning. Vervolgens gaan we die containerwoningen slopen en afvoeren, om daarna alsnog de gasloze nul-op-de-meter woningen te bouwen, waarvan we nu al de tekeningen hebben.

U snapt hopelijk zonder uitgebreide berekeningen van mijn kant, dat direct gasloze nul-op-de-meter woningen bouwen, zonder eerst deze nutteloze exercitie, zal veel minder milieuschade opleveren. Die aannemers die per ongeluk nog in een dieselbusjes rijden tijdens de bouw, zijn echt verwaarloosbaar bij de extra uitstoot van tijdelijke flexwoningen vanuit bouwen, bewonen, slopen en weer bouwen.

We leven daadwerkelijk in een land waar we weggooibekers, -borden, -bakjes en -bestek verbieden, om direct erna complete wijken met weggooiwoningen te bestellen. Het gebrek aan transparantie van ons kabinet leidt tot visieloos wanbeleid. Het ontneemt mensen die de kennis en ervaring wel hebben, de kans tijdig de juiste politici te souffleren hoe ze hun eigen veters kunnen strikken.

Als we alleen perfectie accepteren, kunnen we eeuwig twijfelen en in de tussentijd veranderen we de natuur verder. De natuur valt trouwens niet om. De natuur is een dobbelsteen, je raakt de ene natuur kwijt, en je krijgt andere natuur ervoor terug. Zulke nutrificatie is bij overbevolking helaas een gegeven. De natuur gaat ons overleven, wij worden aantoonbaar langzaam steeds dommer.

Het kabinet sluit liever akkoorden met het kabinet.

De premier geeft zichzelf een hand.

https://www.geenstijl.nl/5171196/feynman-en-of-feiten-landbouwakkoord/