GeenStijl: Bassiehof – D66 zal polarisatie zijn


Rob Jetten is zélf oude politiek

In zijn toespraak zaterdag in Zwolle gebruikt Rob Jetten 9 keer het woord generatie. Hij doelt daarmee niet op een verschil in leeftijd maar ‘de politieke polarisatie-generatie’. “Die generatie van na 2002, dat was de generatie van de polarisatie. Hard tegen hard. Wie in de oppositie zit spreekt over ‘afbraak’ en ‘puinhopen’. Wie in de coalitie zit verdedigt het compromis als z’n eigen idee. Hoe groter de kloof met de politieke tegenstander, hoe makkelijker het eigen terrein bewaakt kan worden.” Waarmee Jetten maar wil zeggen: Ik behoor niet tot die generatie, zo ga ik het niet doen. Hun tijd is voorbij. Om direct daarna on-ironisch Dilan Yesilgöz een ezel (dat is zwaaien met een orale fakkel van dehumaniserende racistische misogynie, bah!) te noemen en haar achterban uit te nodigen zich bij zijn eigen zieltogende clubje aan te sluiten.

Jetten weet natuurlijk ook wel dat D66 één van de grootste aanjagers van de polarisatie is. Alexander Pechtold had bij zijn aantreden in 2006 als fractievoorzitter haarfijn door dat ageren tegen Geert Wilders electorale brandstof voor D66 betekende (en vice versa). Jetten als zijn opvolger, toen Kaag en daarna de fractievoorzitter met de exotische achternaam zetten die lijn tot op de dag van vandaag door. En deze D66-polarisatie strekt zich verder uit met types als Sjoerd Sjoerdsma, Tjeerd de Groot en Joost Sneller. D66 is doordrenkt van polarisatie.     

Wie werkelijk afscheid aan het nemen is van die politieke polarisatie-generatie is juist Yesilgöz. Uiteraard nog maar zien hoe dat afloopt, dankzij 13 jaar Mark Rutte is het moeilijk welke VVD’er dan ook nog op voorhand te vertrouwen. Feit blijft dat Yesilgöz na een decennium de deur voor Wilders op een kiertje zet. Wie ook niet van polarisatie beschuldigd kunnen worden zijn Caroline van der Plas en Pieter Omtzigt. Om de simpele reden dat er voor hen simpelweg niets te polariseren valt, op hun beider partijen is geen links/rechts-sticker te plakken. Al probeert Jetten dat – uiteraard – gisteren wel met de geestige maar onterechte opmerking: “Caroline van der Plas, die verschillen wil overbruggen door gewoon van elke rechtse partij iemand op de kieslijst te zetten” en door Omtzigt in één adem een conservatieve politicus te noemen.

Thierry Baudet parafraserend: D66 zal polarisatie zijn – of zal niet zijn. Maar die strategie werkt niet zoals de recente geschiedenis – het tijdperk Kaag zo u wilt – bewijst. Nu Jetten die lijn wil doorzetten, is zijn partij hetzelfde lot beschoren als Forum voor Democratie: gepruttel in de marge van de peilingen, een romppartijtje hamerend op het eigen gelijk ergens achterin de Nationale Vergaderzaal. C’est ca.

https://www.geenstijl.nl/5172361/bassiehof-d66-zal-polarisatie-zijn-of-zal-niet-zijn/