Geweld is een hoge drempel – De Groene Amsterdammer