GRATIS nieuwe dichtbundel van Bart FM Droog, pdf


Bart FM Droog (uit Eenrum) legt zelf uit waarom hij GRATIS dichtbundels weggeeft:

“Menno Wigmans gedicht ‘Misverstand’ indachtig:

‘Mijn leven is door poëzie verpest en ook

al wist ik vroeger beter, ik verbeeld me niets

wanneer ik met dit hoopje drukwerk vierenzestig

lezers kwel of, erger nog, twee bomen vel.’

is het géén drukwerk, maar een e-boek, dat voor alle drieënzestig geïnteresseerden en de rest gratis te downloaden is, zonder dat daarvoor allerhande geboomte hoeft te sneuvelen.”

https://tpo.nl/2023/06/25/gratis-dichtbundel-van-bart-fm-droog-voor-alle-63-geinteresseerden/