GSTV. Dick Schoof geeft geen antwoord op vragen GeenStijl. NOU DAN DOEN WE HET ZELF WELDat wordt wat, de komende vier jaar/maanden/weken/dagen. Wij hadden nog wel wat vragen voor beoogd Dick Schoof de man die voor een nieuwe bestuurscultuur moet zorgen (maar wel geïnspireerd wordt door Mark Rutte, van de Rutte doctrine). En als antwoord kregen we een verwijzing naar wat er destijds door de verantwoordelijke bewindspersonen op is gezegd. Nou. Dan zetten we dat toch gewoon op een rijtje?

Het begon allemaal met een vraag in december 2017, over de invloed van het ministerie van Veiligheid en Justitie op ‘onafhankelijk’ onderzoek naar de afwikkeling van de MH17-aanslag. 

Destijds moest een Wob-verzoek binnen vier weken worden beantwoord, met een eventuele uitsteltermijn van nog eens vier weken voor een ingewikkeld verzoek. 

Meer dan een jaar later kreeg GeenStijl pas de documenten. Daar stond nogal wat opvallends in. Daarover schreven wij op 8 februari 2019: GeenStijl WOBt: “Te negatieve” conclusies onderzoek MH17 aangepast na druk NCTV. Die NCTV, dat was Dick Schoof. Die kwam dan ook, “in opspraak”. Op 9 februari werden door verschillende eminente wetenschappers vragen gesteld bij het optreden van Schoof.

Vervolgens kreeg minister Grapperhaus op dinsdag 12 februari 2019 tijdens het Vragenuurtje vragen over het optreden van zijn ambtenaar. Het kabinet wilde het vooral doen lijken alsof de onderzoekers juist niet beïnvloed waren door Schoof, en er alleen wat redactionele aanpassingen waren gedaan. Dat was, en is, onzin. Ook professor Pieter van Vollenhoven reageerde schamperend op de suggestie. 

Op 4 maart 2019 kwam er vervolgens een Kamerbrief van Grapperhaus, waarin hij erkende dat Schoof zich met het rapport had bemoeid. Twee dagen later kreeg Grapperhaus er in een debat over het WODC vragen over, die hij probeerde af te poeieren door de bemoeienis van Schoof te bagatelliseren. 

Daar nam onze grote vriend Sjoerd Sjoerdsma (D66) geen genoegen mee, dus hij stelde Grapperhaus maar liefst 38 goede vragen over de affaire. Uiteindelijk moest Grapperhaus toen op 9 april in een Kamerbrief de bemoeienis nogmaals en nu expliciet erkennen, maar stelde hij dat die “eenmalig” was. 

En daarmee was de Haagse kous af. Gelukkig kwam Schoof daarna helemaal niet meer negatief in het nieuws. Oh nee wacht.https://www.geenstijl.nl/5176491/dick-dossier/