Het kapotbezuinigde Britse strafrechtsysteem staat op punt van breken


(Katharine Gemmell, Emily Ashton, Eamon Farhat, Bloomberg, 18 december 2023) – Strafpleiter Paul Prior heeft de afgelopen 20 jaar een aantal van de ernstigste rechtszaken over zedenmisdrijven in Engeland verdedigd en vervolgd. In april moet hij een van de twee mensen vertegenwoordigen die beschuldigd worden van een aanranding die voor het eerst werd gemeld in 2019. Een vertraging van bijna vijf jaar.

Zulke lange termijnen, zegt Prior, waren vroeger ongebruikelijk. Nu zijn ze gebruikelijk, zelfs voor zaken die tot de meest urgente in het systeem worden gerekend. En voor slachtoffers, verdachten, getuigen, advocaten en gerechtsfunctionarissen wordt de achterstand steeds groter.

 

Artikel gaat verder na afbeelding.

 

Er waren minder rechtszittingen en de impact van de Covid-19 pandemie leidde tot de opschorting van juryrechtszaken. Dit in combinatie met een gebrek aan gespecialiseerde verkrachters en advocaten voor ernstige zedenmisdrijven heeft de situatie verergerd.

Hierdoor was er tot april niemand beschikbaar om de verdachte van Prior te vertegenwoordigen, en zelfs dat zou kunnen worden uitgesteld.

“Ze kunnen niet echt plannen maken voor de toekomst totdat het proces is afgerond,” zei Prior over de twee verdachten.

“Ze moeten alle lopende procedures aangeven als of wanneer ze een aanvraag indienen voor iets van betekenis. Hun leven staat in de wacht.

Breekpunt

De lange achterstand bij de rechtbanken is een symptoom van een strafrechtsysteem dat op een breekpunt lijkt te staan. De crown courts van Engeland en Wales, die de zwaarste misdrijven behandelen, hebben een recordachterstand van bijna 67.000 zaken, een cijfer dat sinds 2019 is verdubbeld, volgens gegevens van de overheid.

Bijna 9800 van die vervolgingen hebben betrekking op seksuele misdrijven, waaronder verkrachting. Tegelijkertijd is het aantal advocaten dat het beroep verlaat gestegen – met meer dan 16,5% minder praktijkhouders dan in 2010, zijn gevangenissen overvol en worden rechtbanken gesloten vanwege letterlijk afbrokkelende gebouwen.

 

Artikel gaat verder na afbeelding.

 

De verslechtering van de openbare diensten, van de nationale gezondheidszorg tot het openbaar vervoer en scholen wordt door velen toegeschreven aan het bezuinigingsbeleid dat sinds 2010 is ingevoerd.

Dit heeft bijgedragen aan een ineenstorting van de steun voor de conservatieve regering van premier Rishi Sunak, die de oppositiepartij Labour met ongeveer 20 punten achter zich laat in de aanloop naar de verkiezingen die voor januari 2025 moeten worden gehouden.

En hoewel maar weinig kiezers bij de volgende verkiezingen gemotiveerd zullen zijn door de staat van het rechtssysteem, maken velen zich zorgen over criminaliteit en wat politici beloven eraan te doen.

Fundamentele tekortkomingen

Voor Prior zijn er fundamentele tekortkomingen die moeten worden aangepakt: “We moeten eerlijk zijn over waar we zijn, hoe we daar zijn gekomen en hoe we het gaan oplossen,” zei hij.

“Het kan niet worden opgelost door simpelweg een wet aan te nemen. Er zijn niet genoeg advocaten om dit werk te doen. Het tableau is sinds 2010 gekrompen.”

De menselijke kosten van dergelijke vertragingen zijn niet te overzien. Een vrouw vertelde dat ze – aan de vooravond van het proces tegen vier mannen die beschuldigd werden van verkrachting – te horen kreeg dat het proces nog een jaar was uitgesteld nadat het verdedigingsteam het proces had aangevochten.

De vrouw, die vroeg om haar echte naam niet te gebruiken gezien de gevoeligheid van de zaak, zei dat het uitstel het meest verwoestende deel van de ervaring was. De zaak sleepte zich al vier jaar voort. “De uitdaging voor mij was om de hopeloosheid van het strafrechtsysteem te accepteren,” zei ze.

Toen de zaak deze zomer voor de rechter kwam, werden de vier mannen vrijgesproken. De aanklaagster gelooft dat haar bewijs in de rechtszaal werd beïnvloed door de vertraging. “Ik was klaar om sterk voor mezelf op te komen,” voegde ze eraan toe, “en de adrenalinedaling die ik ervoer na de vertraging was psychologisch een enorme uitdaging.”

Vertrouwen in het rechtsysteem

Het domino-effect kan niet alleen verwoestend zijn voor de geestelijke gezondheid van individuen, maar ook voor het vertrouwen in het systeem. Uit een onderzoek van de nationale slachtoffercommissaris in 2021 bleek dat minder dan de helft van de slachtoffers van een misdrijf opnieuw aangifte zou doen op basis van hun ervaringen met het rechtssysteem.

“Uit onze ervaring in het werken met slachtoffers blijkt dat het zelden voorkomt dat de zaak doorgaat op de dag dat het zou moeten doorgaan,” zegt Claire Waxman. Zij is de eerste slachtoffercommissaris in Londen die in 2017 werd aangenomen om te proberen de behandeling van slachtoffers van misdrijven in de hoofdstad te verbeteren.

Haar team was betrokken bij de ondersteuning van de anonieme klager. “Als je mensen vier, vijf jaar in die ruimte laat, wordt het trauma heel complex en veel moeilijker te behandelen en achteraf te verwerken.”

 

Artikel gaat verder na afbeelding.

 

Bij seksuele misdrijven zit de grootste vertraging tussen het moment dat een misdrijf wordt gemeld en de aanklacht. Gemiddeld duurt dat 439 dagen of 63 weken.

Maar veel mensen wachten veel langer. In deze omstandigheden besluiten slachtoffers vaak “dat ze gewoon verder willen met hun leven” en haken ze af van het proces, vooral bij verkrachting en aanranding, zegt Nick Davies, programmadirecteur bij de denktank Institute for Government. Er is ook een groot risico dat herinneringen vervagen en vitaal bewijs verloren gaat, voegde hij eraan toe.

Verontschuldigingen regering

In 2021 verontschuldigde de regering zich tegenover slachtoffers van verkrachting en aanranding in een belangrijk rapport, de Rape Review, waarin werd vastgesteld dat er de afgelopen vijf jaar een “significante daling” was in aanklachten en vervolgingen van aanranding.

“Dit zijn trends waar we ons diep voor schamen”, aldus het rapport. In een update deze zomer zei Alex Chalk, minister van Justitie, dat de regering “aanzienlijke vooruitgang” boekte.

Toch zei de liefdadigheidsinstelling Rape Crisis in juni 2023 dat er weliswaar een aantal positieve veranderingen waren, maar dat het aantal aanklachten, vervolgingen en veroordelingen nog steeds achterbleef bij de doelstellingen van de regering.

Diepgewortelde problemen

Voor critici zijn de vertragingen het zoveelste bewijs dat de regering er niet in slaagt om grip te krijgen op diepgewortelde problemen in de belangrijkste openbare diensten na een decennium van bezuinigingen.

“De regering zit in de problemen door het algemene gevoel dat de dingen in Groot-Brittannië niet werken,” zei Adam Drummond, hoofd politiek en sociaal onderzoek bij opiniepeilingbureau Opinium, “en om dat te verhelpen zijn grote veranderingen nodig.”

Keir Starmer, leider van de oppositiepartij Labour en voormalig directeur van het Openbaar Ministerie, heeft beloofd om basisdiensten te herstellen, een poging om in te spelen op de frustraties van de kiezers, als hij de verkiezingen wint.

Het “rechtssysteem heeft een ondergeschikte rol moeten spelen ten opzichte van andere openbare diensten waar mensen vaker mee te maken krijgen, zoals de NHS, scholen en vervoer,” voegde Drummond eraan toe.

Strafverhogingen

De regering heeft geprobeerd iets te doen aan de bezorgdheid van mensen over criminaliteit door de straffen voor de ergste overtreders te verhogen, maar het systeem van verwerking en detentie barst uit zijn voegen.

Engeland en Wales heeft het hoogste aantal gevangenen per hoofd van de bevolking in West-Europa, volgens de World Prison Brief, een online database.

Op 1 december bedroeg de gevangenisbevolking in Engeland en Wales 87.560, iets meer dan 1400 plaatsen onder de capaciteit, met veel gevangenen die in krappe omstandigheden worden vastgehouden.

Het aantal gevangenisbewaarders is gedaald met 26% minder personeel tussen 2010 en 2017, een daling die sindsdien gedeeltelijk is omgebogen, maar de overheid is nog steeds van plan om nog eens 5000 mensen aan te nemen tegen het midden van de jaren 2020.

Het slechtste van alle werelden

Tegelijkertijd voorspelt het Ministerie van Justitie, het overheidsdepartement dat verantwoordelijk is voor de rechtbanken en het gevangeniswezen, dat de gevangenisbevolking tegen 2027 met maar liefst 20% zal groeien tot 106.300, deels als gevolg van langere straffen en meer arrestaties.

“Als je wilt dat meer mensen veroordeeld worden, als je wilt dat meer mensen naar de gevangenis gaan, dan moet je die delen van het systeem van middelen voorzien,” zei Davies.

Hij voegde eraan toe dat de rechtbanken en gevangenissen hervormd moeten worden naast politie en reclassering in plaats van als aparte entiteiten. “Anders wordt dit het slechtste van alle werelden.”

Er moet veel meer gebeuren

Al voor de pandemie groeide de achterstand, een bijproduct van een door de overheid opgelegde beperking van het aantal zittingsdagen van rechtbanken in 2019-20 om de kosten te drukken.

Perfecte storm

De vertragingen werden verergerd door Covid-19 en vervolgens een reeks van voortdurende stakingen door strafrechtadvocaten. In 2022 werd vijf maanden lang voortdurend gestaakt over financiering en honoraria, waaronder die van junioren die onder het minimumloon verdienen, waardoor duizenden zaken verder werden verstoord.

De huidige financiering is niet genoeg om de achterstand – gedefinieerd als uitstaande zaken gemeten op kwartaalbasis – terug te brengen naar het niveau van vóór de pandemie.

Het einde van de uitgavenherzieningsperiode van de regering is in april 2025, voegde Davies eraan toe. “Met de huidige bestedingsplannen zal het zelfs nog erger worden na de volgende verkiezingen”, aldus Davies.

“In de afgelopen jaren hebben we een perfecte storm gezien met Covid, de staking en wat we sinds 2015 ook hebben gezien is een vermindering van het aantal zittingsdagen door de overheid,” zei Rebecca Banwell-Moore. Zij is onderzoeker criminologie aan de Universiteit van Nottingham.

Procesdata kunnen nu herhaaldelijk worden uitgesteld en soms op de dag zelf, zei ze, wat slachtoffers “veel ongerustheid kan bezorgen, je kunt geen afsluiting hebben”.

Het Ministerie van Justitie zei dat het meer volwassen verkrachtingszaken vervolgt dan in 2010, toen de Conservatieve Partij aan de macht kwam als onderdeel van een coalitie.

“Maar we weten dat er nog veel meer moet gebeuren,” zei een woordvoerder, “daarom hebben we een 24/7 slachtofferhulplijn gelanceerd, hebben we voor het derde jaar op rij de onbeperkte zittingsdagen verlengd zodat Crown Courts op maximale capaciteit kunnen werken, verviervoudigen we de financiering voor gespecialiseerde hulpdiensten en voeren we wetten in om ervoor te zorgen dat verkrachters hun hele straf achter de tralies doorbrengen.”

Steeds grotere achterstand

Toch wordt de achterstand steeds groter. Het departement was “een van de zwaarst getroffen in termen van bezuinigingen op het kapitaalbudget vanaf 2010,” zei Davies.

“Je kunt dat nu absoluut zien aan de kwaliteit van de gerechtsgebouwen en hun IT.”

Het Harrow Crown Court in het noordwesten van Londen is tijdelijk gesloten nadat er deze zomer mogelijk gevaarlijk beton in het gebouw werd aangetroffen. Ook zijn er talloze meldingen van erbarmelijke werkomstandigheden, vrieskou, lekkende daken en rattenplagen in het hele gerechtsgebouw.

De Labourpartij heeft gezworen om “gespecialiseerde verkrachtingsrechtbanken” op te richten, gebruikmakend van de bestaande ruimte in de kroonrechtbanken, om rechtszaken te versnellen.

Als de Labourpartij de verkiezingen wint, zal ze ook juridische adviseurs voor verkrachtingsslachtoffers introduceren, zodat ze tijdens het hele proces beter geïnformeerd zijn.

“Nu de achterstand bij de rechtbanken een recordhoogte bereikt, wachten slachtoffers van verkrachting meer dan twee jaar op een rechtszaak – dit is gewoon niet goed genoeg,” vertelde Shabana Mahmood, Labour‘s schaduwsecretaris voor Justitie, aan Bloomberg.

“Het is niet alleen een verder trauma voor slachtoffers die al te veel hebben meegemaakt, het belemmert de gerechtigheid als we zien dat 62% van de overlevenden van verkrachting afziet van hun zaak.”

Gespecialiseerde rechtbanken

Waxman heeft opgeroepen tot gespecialiseerde rechtbanken om ernstige seksuele misdrijven, waaronder verkrachting, sneller te behandelen zodat slachtoffers sneller hun recht kunnen halen en heeft er bij de autoriteiten op aangedrongen om te zorgen voor een “duurzame” financiering van het rechtssysteem.

Maar ze gelooft ook dat er een koninklijke commissie – een openbaar onderzoek – nodig is voor het strafrechtelijk systeem, zoals beloofd door voormalig premier Boris Johnson in 2019, om een fundamentele hervorming mogelijk te maken.

“Zaken worden ingetrokken of verdaagd omdat we niet genoeg advocaten hebben om te vervolgen. En niet genoeg rechters – het is een chronisch ondergefinancierd rechtssysteem, het is al meer dan tien jaar chronisch ondergefinancierd en helaas is dit wat er zal gebeuren als gevolg,” zei ze.

https://tpo.nl/2023/12/18/het-kapotbezuinigde-britse-strafrechtsysteem-staat-op-punt-van-breken/