Meer dan helft Amerikanen geconfronteerd met online haat


WASHINGTON, 28 juni (Reuters) – Meer dan de helft van de Amerikanen die in het afgelopen jaar zijn ondervraagd, meldden dat ze tijdens hun leven te maken hebben gehad met online intimidatie en haat, waaronder meer dan 75% van de transgenderrespondenten, aldus de belangenbehartigingsgroep Anti-Defamation League (ADL) op woensdag.

ADL’s vijfde jaarlijkse onderzoek toonde aan dat het aantal meldingen van online haat en intimidatie in de afgelopen twaalf maanden is toegenomen binnen bijna elke demografische groep in de Verenigde Staten.

Ongeveer 52% van de respondenten in de Amerikaanse enquête gaf aan wel eens te zijn geconfronteerd met online intimidatie, vergeleken met 40% in het voorgaande jaar.

“We worden geconfronteerd met recordniveaus van haat op het internet, haat die maar al te vaak omslaat in echt geweld en gevaar in onze gemeenschappen,” zei ADL CEO Jonathan Greenblatt, die er bij technische en sociale mediaplatforms op aandrong om meer te doen om online haat aan te pakken.

Transgenders

De mate van intimidatie bedroeg 76% voor transgenders, terwijl 26% van de Joodse respondenten, 38% van de zwarte Amerikanen en 38% van de moslims zei dat ze ooit online waren geïntimideerd.

Exclusief transgenders meldde 47% van de respondenten uit de LGBTQ+ gemeenschap online intimidatie.

“Vanwege de recente toename van extreme anti-transgender wetgeving en retoriek, heeft ADL dit jaar transgender personen apart onderzocht,” aldus de organisatie.

Stortvloed aan wetten

Republikeins geleide staten hebben een stortvloed aan wetten ondertekend met betrekking tot transgender jongeren, waarvan voorstanders zeggen dat ze bedoeld zijn om minderjarigen te beschermen en tegenstanders zeggen dat ze hun rechten beperken. Sommige staten hebben leerkrachten van jongere kinderen verboden om over geslacht of seksualiteit te praten, terwijl conservatieve wetgevers ook wetten hebben voorgesteld of aangenomen die drag-optredens aan banden leggen.

Eerder deze maand waarschuwde president Joe Biden voor “lelijke” aanvallen van “hysterische” mensen die het volgens hem gemunt hebben op LGBTQ+ Amerikanen, vooral transgenderjongeren.

2139 volwassenen, 550 tieners

Het onderzoek onder 2139 volwassenen en 550 tieners werd van 7 maart tot 6 april online uitgevoerd door YouGov, een bedrijf dat de publieke opinie en gegevens analyseert, in opdracht van ADL. De respondenten die zich identificeerden als LGBTQ+ of als leden van verschillende minderheden werden oververtegenwoordigd.

Van degenen die aangaven te zijn lastiggevallen, gaf 54% aan dat dit gebeurde op Facebook, een daling ten opzichte van 57% in de vorige enquête. Ongeveer 27% zei dat er intimidatie plaatsvond op Twitter, tegenover 21% in de vorige enquête. Bijna 15% zei dat het gebeurde op Reddit, tegenover 5% in de vorige enquête.

https://tpo.nl/2023/06/28/meer-dan-helft-amerikanen-geconfronteerd-met-online-haat/