Nieuwe klimaatwet Joe Biden maakt vooralsnog vooral banken en tussenpersonen rijk


(Natasha White, Bloomberg, 15 januari 2024) – Eén van ‘s werelds grootste groene vermogensbeheerders uit zijn frustratie over enkele belangrijke kenmerken van de historische klimaatwet van president Joe Biden.

Impax Asset Management, dat de Inflation Reduction Act (IRA) verwelkomde als een game changer kort nadat deze werd onthuld in het midden van 2022, zegt nu dat de wetgeving te veel ingebouwde hindernissen heeft. Dit kan de implementatie vertragen en tussenpersonen verrijken, terwijl er minder geld overblijft voor groene projecten.

 

Artikel gaat verder na afbeelding.

 

De belastingkredieten voor schone energie van de IRA zijn een belangrijk onderdeel van de wet, maar ze zijn ook “te complex vanuit het oogpunt van financiële structurering en lenen zich niet erg goed voor een repliceerbaar, schaalbaar systeem”. Dit zegt Charlie Donovan, senior economisch adviseur bij Impax.

Het resultaat is dat de VS “dat hele systeem heeft opgezet om afhankelijk te zijn van een paar industrieën waarvan de banksector er één is”, zei Donovan, die ook professor is aan de Universiteit van Washington, in een interview. “De belastingadviseurs – en de banken die het regelen – hebben veel geld verdiend, maar het leent zich niet voor een echt efficiënt, vloeiend systeem waarin je veel geld op schaal kunt duwen.”

Enorme verliezen

De opmerkingen volgen op een jaar waarin de aanvankelijke fanfare rond de IRA werd getemperd door de administratieve rompslomp om miljarden naar de reële economie te sluizen. BloombergNEF zegt dat de wet de Amerikaanse energiegerelateerde uitstoot tegen 2050 kan halveren ten opzichte van 2021, als de wet goed wordt toegepast. Maar het is aan Amerikaanse instanties, waaronder het ministerie van Financiën, om de feitelijke regels op te stellen die zullen bepalen hoe alle belastingvoordelen in de praktijk worden toegepast, merkt BNEF ook op.

Impax, dat ongeveer 50 miljard dollar aan activa beheert, was één van de eerste grote duurzaamheidsgerichte investeerders die de IRA verwelkomde als een wetsvoorstel dat de toekomst van groene financiering kan veranderen. Een jaar geleden zei Impax dat het zijn portefeuille aan het herzien was om zoveel mogelijk te halen uit de nieuwe wetgeving, die bedoeld is om alles te stimuleren, van windenergie tot zonne-energie en toeleveringsketens van elektrische voertuigen.

Sindsdien hebben groene beleggers echter enorme verliezen geleden. Hoewel de IRA ontegenzeggelijk heeft geholpen om de capaciteit van groene energie te stimuleren, is het niet gelukt om de waarderingen van activa te redden.

‘Vooruitzichten veelbelovend’

In plaats daarvan hebben hogere rentetarieven en knelpunten in de toeleveringsketen de financiering van schone energieprojecten belemmerd, waardoor kapitaalintensieve duurzame energiesectoren zoals wind- en zonne-energie zijn getroffen. De S&P Global Clean Energy Index eindigde vorig jaar meer dan 20% lager, vergeleken met een winst van 24% voor de S&P 500. Dat heeft een deuk geslagen in het vermogen van de sector.

Dat is zichtbaar in de portefeuilles van beleggers die blootgesteld zijn aan CO2-arme aandelen, zoals Impax. Vorig jaar daalden de aandelen van de in Londen gevestigde vermogensbeheerder met 24% nadat ze in 2022 met 51% waren gekelderd.

 

Artikel gaat verder na afbeelding.

 

Donovan erkent dat er “tegenslagen” zijn geweest. Maar hij zegt ook dat de vooruitzichten voor 2024 veelbelovender zijn, een mening die wordt gesteund door analisten bij enkele van ‘s werelds grootste banken, waaronder JPMorgan Chase & Co. en UBS Group AG.

“We verwachten een sterk herstel voor bedrijven die goed gepositioneerd zijn in de waardeketen voor schone energie”, aldus Donovan.

7 biljoen aan overheidssteun

Analisten van JPMorgan, de grootste Amerikaanse bank, zeggen dat de veranderende macro-economische omgeving een “zeer gunstige” achtergrond lijkt te creëren voor duurzaam beleggen. En bij de Global Wealth Management-afdeling van UBS verwachten analisten dat de Federal Reserve de rente dit jaar zal verlagen. Dit zal volgens hen “het vertrouwen vergroten voor bedrijfsinvesteringen in gebieden die te maken hebben met duurzaamheid”.

De wetgevende achtergrond biedt echter niet de steun die CO2-arme investeerders nodig hebben, aldus Donovan.

Een “aanhoudende tegenwind is dat het overheidsbeleid over het algemeen geen gelijke tred houdt met de snelheid waarmee schone technologieën zelf veranderen”, zei hij. “Investeerders zijn teleurgesteld door de trage vooruitgang op het gebied van marktontwerp, wetgevende regelgeving en de opbouw van de infrastructuur die nodig is om schone energie zo veel mogelijk te laten groeien.

Het Internationaal Monetair Fonds schatte in augustus dat olie, gas en kolen in 2022 ongeveer 7 biljoen dollar aan directe en indirecte overheidssteun ontvingen.

Mijlpaal in wetgeving

Derrick Flakoll, US policy associate bij BNEF, merkt op dat toen Biden in augustus 2022 de IRA in wet ondertekende, dit een mijlpaal was in de wetgeving. Die voorzag in meer dan 370 miljard dollar aan directe subsidies voor hernieuwbare energiebronnen, elektrische voertuigen en andere koolstofarme technologieën, voornamelijk via belastingkredieten.

De IRA wilde een “eenvoudigere, bredere markt voor belastingkredieten creëren om meer kapitaal naar ontwikkelaars te brengen”, aldus Flakoll. “Hoe de regels worden geïnterpreteerd en gebruikt in de markt zal van cruciaal belang zijn om te beoordelen hoe succesvol de IRA is in het koolstofvrij maken van de Amerikaanse economie.

Er is een “bredere vraag over hoe het financieringsvolume dat nodig is om de doelen van de IRA te halen, bereikt gaat worden”, zei Donovan. “De echte vraag is of we de financieringsmechanismen op orde hebben. En ook of die duurzaam genoeg zijn voor de hele economische cyclus om het financieringsvolume te garanderen dat nodig is” voor zaken als elektriciteitsnetten, opslag en de levering van hernieuwbare energie, zei hij.

“Hernieuwbare energie-infrastructuur in de VS is sterk afhankelijk van een te complex en uiteindelijk fragiel systeem voor het plaatsen van een belangrijk deel van het kapitaal voor deze projecten,” zei Donovan.

https://tpo.nl/2024/01/15/nieuwe-klimaatwet-joe-biden-maakt-vooralsnog-vooral-banken-en-tussenpersonen-rijk/