‘Overheid in bezit van buitenaardse voertuigen, objecten’


Door Bert Brussen, TPO – Een voormalige hoge ambtenaar van de Amerikaanse National Geospatial Intelligence Agency (NGA) en de National Reconnaissance Office (NRO) heeft aan het Amerikaanse congres geheime informatie overhandigd waaruit blijkt dat de Amerikaanse overheid in het diepste geheim werkt aan een programma waarin onderzoek wordt gedaan naar en met “volledig intacte en deels intacte voertuigen die van niet-menselijke oorsprong zijn·.

‘Het fenomeen van niet-menselijke intelligentie bestaat echt. We zijn niet alleen’

Dit meldt de doorgaans goed ingevoerde site The Debrief, op basis van zowel de klokkenluider zelf als meerdere andere, onafhankelijke, bronnen. Van deze bronnen is aantal momenteel actief als medewerker bij inlichtingendiensten, een aantal anderen zijn voormalige medewerkers van inlichtingendiensten.

Volgens de klokkenluider in kwestie, de voor acties in onder andere Afghanistan meerdere malen onderscheiden officier David Charles Grush, is dit geheime programma bewust nooit gedeeld met het congres, wordt het bewust verborgen gehouden voor het publiek en is hij zelf “met vergelding bedreigd· als hij deze geheimen zou vrijgeven.

‘Onberispelijk en fundamenteel correct’

De onlangs gepensioneerde kolonel van de US Army Karl E. Nell, die in 2021 en 2022 diende als tussenpersoon tussen het leger en de recent opgerichtte UFO-werkgroep van het Pentagon, karakteriseert Grush tegenover The Debrief als “onberispelijk” en zijn beweringen “fundamenteel correct”.

Nell:

“Zijn bewering over het bestaan van een wapenrace met buitenaardse objecten de afgelopen tachtig jaar en het toepassen van reversed engineering op onbekende, niet door mensen gemaakte technologie is fundamenteel correct.

“Ook fundamenteel correct is de onbetwijfelbare waarheid dat tenminste sommige van deze onbekende technologie afkomstig is van niet-menselijke oorsprong.”

 

Bevestiging door onafhankelijke bronnen

Grusch stelt dat de regering, haar bondgenoten en defensie-aannemers al tientallen jaren (en tot op de dag van vandaag) ‘fragmenten’ tot en met ‘intacte voertuigen’ terugvinden en weten te bergen.

Analyses wijzen uit dat de objecten ‘van exotische oorsprong’ zijn, gebaseerd op de morfologie van het voertuig en materiaalonderzoek en het bezit van unieke atomaire arrangementen en radiologische signaturen.

Deze aankondiging werd openbaar gemaakt nadat Grusch het Defense Office of Prepublication and Security Review van het Ministerie van Defensie had voorzien van de informatie die hij wilde vrijgeven.

Zijn verklaringen zijn op 6 april 2023 allemaal ‘goedgekeurd voor open publicatie’. Grusch stopte op 7 april 2023 als overheidsmedewerker om onafhankelijk de geheimen te kunnen openbaren en op te volgen.

Verschillende andere ambtenaren van de inlichtingendienst, zowel actieve als gepensioneerde ambtenaren, hebben onafhankelijk soortgelijke bevestigende informatie verstrekt.

UAP-briefings voor de overheid

Grusch heeft vele briefings over ongeïdentificeerde luchtverschijnselen voorbereid voor het congres toen hij nog voor de overheid werkte en hielp bij het opstellen van de tekst over UAP’s voor de National Defense Authorization Act.

Deze wet stelt dat ‘iedereen met relevante UAP-informatie het congres kan informeren zonder represailles, ongeacht eerdere geheimhoudingsovereenkomsten’.

In zijn verklaringen beweerde Grusch dat zogenaamde ‘UAP legacy programs‘ lange tijd verborgen zijn gehouden binnen meerdere agentschappen, zonder de juiste rapportage daarover aan de verschillende toezichthoudende autoriteiten.

Illegaal afgeschermd

Grusch’s onderzoek is gebaseerd op uitgebreide interviews met hoge ambtenaren van de inlichtingendienst, waarvan sommigen direct betrokken zijn of waren bij geheime programma’s.

Hij zegt dat de operatie ‘illegaal werd afgeschermd van toezicht door het congres’ en dat hij vanwege zijn onderzoek wordt aangevallen en lastiggevallen.

Hij beweert dat ‘operaties voor het vinden en bergen van buitenaardse objecten op verschillende niveaus doorgaan’  en dat hij ‘zowel voormalige als huidige, specifieke, personen kent die betrokken zijn bij deze operaties’.

Ook Christopher Mellon, die zeker twintig jaar werkte als hoge ambtenaar bij Amerikaanse inlichtingendiensten zegt tegen The Debrief dat “meerdere hooggeplaatste ambtenaren informatie over dergelijke geheime programma’s met mij hebben gedeeld”.

Recent nog, en waarschijnlijk niet geheel ontoevallig vlak voor de publicatie over dit onderwerp in The Debrief, publiceerde Mellon een uitgebreid opinie-artikel op Politico waarin hij verantwoordelijken oproept hun geheimen en kennis over UAP’s en geheime programma’s eindelijk openbaar te maken.

‘We zijn niet alleen’

Eén van de bronnen van The Debrief, Jonathan Grey, die voor het National Air and Space Intelligence Center (NASIC) werkt, heeft bevestigd dat “het fenomeen van niet-menselijke intelligentie echt bestaat. We zijn niet alleen.”

Volgens Grey, die op top-secret niveau werkt binnen de Amerikaanse inlichtingendiensten, wordt “niet alleen in de Verenigde Staten buitenaards materiaal gevonden en geborgen” maar is dit “een wereldwijd fenomeen”.

Grush zegt dat er al “tientallen jaren een voor het publiek onzichtbare koude oorlog gaande is tussen de VS en hun vijanden over het vinden en bergen van gecrashte voertuigen, of zelfs voertuigen die zijn geland, en het leren te begrijpen en gebruiken van het materiaal voor defensieve doeleinden door middel van reverse engineering“.

Specifieke data over geheime programma’s

Begin 2022 heeft Grush het Amerikaanse congres voorzien van “uren aan geheime informatie die is omgezet in honderden pagina’s aan tekst waarin ook specifieke data over de geheime programma’s wordt genoemd”, maar er zijn geen “fysieke materialen akomstig van wrakstukken of niet-menselijke objecten aan het congres overhandigd”.

Volgens directe naaste medewerkers van Grush bevat zijn informatie “bewijs dat objecten die afkomstig zijn van niet-menselijke materialen in het bezit van uiterts geheime programma’s” en dat “meerdere medewerkers van deze geheime programma’s inmiddels hebben gesproken met een onderzoeksleider van het congres en hebben bevestigd dat wat Grush heeft vrijgegeven inderdaad klopt”.

Een woordvoerder van het congres heeft aan The Debrief laten weten geen reactie te kunnen geven en dat ze deze zaak bevestigen noch ontkennen.

https://tpo.nl/2023/06/05/klokkenluiders-veiligheidsdiensten-vs-overheid-in-bezit-van-buitenaardse-voertuigen/