Subsidie-overgang in Duitsland: voorbereiding voor groenere economie


BERLIJN, 29 augustus (Reuters) – De subsidies in Duitsland zullen naar verwachting stijgen tot een totaal van 67,1 miljard euro in 2024 om de overgang naar een groenere economie te stimuleren, tegenover 37,9 miljard euro in 2021, volgens een overheidsdocument dat dinsdag door Reuters is ingezien.

De ontwikkeling is het gevolg van een toename van de subsidies met ongeveer 30 miljard euro van 2021 tot 2024.

Nu de grootste economie van Europa dergelijke uitgaven opvoert, vrezen sommige critici dat zonder een nieuw groen fonds van de Europese Unie alleen grotere landen met meer fiscale macht in staat zullen zijn om nationale subsidies door te drukken, waardoor kleinere landen achterblijven.

Staatssteun

Staatssteun kan helpen om innovatieve transformaties en duurzame groei te stimuleren, maar het kan privékapitaal niet vervangen, volgens overheidsbronnen. Van de 138 subsidies zijn er 109 tijdelijk.

Uit het regeringsdocument blijkt dat in 2023 83 van de 138 begrote financiële subsidies met een volume van 39 miljard euro verband houden met de duurzaamheidsstrategie van de regering.

De politieke discussie kan niet gaan over meer subsidies, zeiden de bronnen, en ze voegden eraan toe dat het veel belangrijker was om te onderzoeken waar subsidies verlaagd kunnen worden.


https://tpo.nl/2023/08/29/duitsland-verhoogt-duurzaamheidsubsidies-in-2024-naar-671-miljard-euro/