Voordracht Karel van Wolferen nr. 20: Oproep aan artsen en ander medisch personeel