Voordracht Karel van Wolferen nr. 36: “Een tumult van samenzweringen”