Voordracht Karel van Wolferen nr. 48: “De Rockefeller-controle nachtmerrie”