Voordracht Karel van Wolferen nr. 50: “Gehoorzaamheid en gezag”