Voordracht Karel van Wolferen nummer 31: “De opstapeling van buitensporigheid””