ECB waarschuwt voor ’tijdelijke opleving’ inflatie


(Bloomberg, 13 november 2023) – Vicepresident Luis de Guindos van de Europese Centrale Bank waarschuwde dat de groei van de consumentenprijzen tijdelijk weer kan aantrekken, hoewel de overheersende richting neerwaarts is.

In een toespraak tot de Euro Finance Week in Frankfurt op maandag zei hij dat de economie van de eurozone voorlopig gematigd zal blijven, maar daarna weer zou moeten aantrekken, terwijl er tekenen zijn dat de arbeidsmarkt begint te verzwakken.

“We verwachten een tijdelijke opleving van de inflatie in de komende maanden als de basiseffecten van de sterke stijging van de energie- en voedselprijzen in het najaar van 2022 wegvallen”, zei Guindos.

“Maar we zien het algemene desinflatoire proces op de middellange termijn doorgaan.”

Inflatie eurozone 2,9%

De inflatie in de eurozone is op zijn zwakst in twee jaar, maar ligt met 2,9% nog steeds boven de doelstelling van 2% van de ECB.

 

Artikel gaat verder na afbeelding.

 

Ambtenaren hebben gewaarschuwd voor een moeilijke “laatste mijl” terug naar prijsstabiliteit nu de overheidssteun om de crisis in de kosten van levensonderhoud het hoofd te bieden wordt ingetrokken en de lonen van werknemers stijgen. Guindos erkende risico’s aan de horizon.

“De energieprijzen blijven een belangrijke bron van onzekerheid door de toegenomen geopolitieke spanningen en de impact van fiscale maatregelen”, zei hij.

“Hetzelfde geldt voor de voedselprijzen, die ook onder opwaartse druk kunnen komen te staan door ongunstige weersomstandigheden en de klimaatcrisis in het algemeen.”

‘Praten over renteverlagingen voorbarig’

Na een record aan verkrappingen heeft de ECB waarschijnlijk haar piek in rente bereikt. Beleidsmakers, waaronder president Christine Lagarde, hebben gezegd dat de financieringskosten nog wel even op het huidige niveau zullen blijven, hoewel de markten inzetten op een verlaging in april.

“In deze tijden van grote onzekerheid – er komen snel schokken vanuit de geopolitiek – denk ik dat we heel voorzichtig moeten zijn in onze communicatie,” vertelde Guindos op de conferentie in Frankfurt.

“Ik wil dus niet vooruitlopen op toekomstige bewegingen op het gebied van rentetarieven. Wat ik wil benadrukken is dat praten over renteverlagingen voorbarig is.”

Standaardlijn centrale bank

Dit verzet tegen het bespreken van de mogelijkheid om de leenkosten te verlagen is in lijn met de meeste andere beleidsmakers, hoewel de Griekse Yannis Stournaras heeft gezegd dat een dergelijke stap kan worden overwogen vanaf medio 2024. Guindos herhaalde in plaats daarvan de standaardlijn van de centrale bank.

Hij wees op de nieuwe ECB-prognoses die bij het besluit in december worden verwacht en die ambtenaren in een “betere positie zullen brengen om de inflatievooruitzichten en vereiste beleidsmaatregelen opnieuw te beoordelen”.

Daaraan voorafgaand zal de Europese Commissie woensdag nieuwe prognoses voor de regio publiceren, waarnaar de Raad van Bestuur mogelijk zal kijken om een beeld te krijgen van de risico’s voor de toekomst.

“Wij zijn van mening dat de belangrijkste rentetarieven van de ECB zich op een niveau bevinden dat, als het lang genoeg wordt volgehouden, een substantiële bijdrage zal leveren aan dit doel”, zei hij.

https://tpo.nl/2023/11/13/ecb-waarschuwt-voor-tijdelijke-opleving-inflatie/