Feynman en/of Feiten – Altijd geslaagd


De vlag kan niet uit op het ministerie van Onderwijs

Woensdag werden de examenresultaten bekend, maar er kwam vrijdag geen boter bij de vis. Het kabinet liet het ultimatum van de vakbonden verlopen, na de zomer volgen acties. Docenten hadden tijdens corona een cruciaal beroep, moesten doorwerken en zichzelf online opnieuw uitvinden, daarna mochten ze gezondheidsrisico’s nemen. Als toetje mogen ze onderbezet achterstanden inlopen.

Er ligt een loonbod van 5%, bij een inflatie van 13% over de afgelopen anderhalf jaar. Dan leveren docenten 8% koopkracht in. Dan vraag je docenten elk jaar een maandsalaris in te leveren. Het salaris binnen het primair onderwijs is niet langer verhoogd naar het niveau van het voortgezet onderwijs, nee, in koopkracht is het voortgezet onderwijs gekelderd naar het primair onderwijs. 

Docenten hebben tevens geen idee meer wat hun pensioen is. Hun oude pensioenpot is verwijderd. Pensioenfondsen mogen straks meer risico nemen, meer geld uitdelen, maar er is niet meer geld. Uw nieuwe persoonlijke potje wordt kleiner. Dat het kabinet nog even mag bijstorten vanwege de uitnamewetten, premievakanties en ongedekte vutregelingen, wordt vergeten. Een Henk Krolletje…

De politiek komt weer met een proefballonnetje hoger te adviseren, iedereen een hoger diploma! Kansrijk bevorderen! Het is gratis stemmen ronselen bij jonge ouders, als hun prinsje of prinsesje maar naar het vwo mag, het onderwijs lost die loze verkiezingsbeloftes maar in. Als je dat wilt laten werken moet je meer maatwerk en persoonlijke aandacht leveren, daarvoor is geen personeel. 

De staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport wil graag dat meer psychische problemen van kinderen worden afgedaan door onder andere scholen. Docenten hebben daarvoor niet gekozen, zijn er niet voor opgeleid en krijgen er geen tijd voor. Dit is een oproep tot kwakzalverij. Onbevoegd, onbekwaam en onbetaald. Of biedt hij een paar procent extra salaris en een jarenlange opleiding voor die taak?

Docenten hebben een informele regiefunctie over versnipperde zorg. Zij moeten voor elk kind een weg en een oplossing vinden, anders eindigen ze met te lage leeropbrengsten of slagingspercentages. Dan krijgen docenten nog even een trap na van de inspectie dat ze hun werk niet gedaan hebben, terwijl andere volwassenen die kinderen niet de ruimte boden zich te kunnen ontwikkelen. (PDF)

Afgestudeerde psychologen en pedagogen hebben een lange zoektocht naar een baan op niveau binnen het eigen vakgebied. Ze staan te springen om hulp te verlenen, maar krijgen een uitkering. Het zorgaanbod is er. De zorgvraag is er na alle lockdowns, prestatiedruk en onafgebroken groepsdruk op sociale media ook. Wanneer jongeren nog kneedbaar zijn kan je ze helpen, straks ben je te laat.

Eerder kwam het bericht dat 162.000 jongeren het risico te lopen in de criminaliteit te belanden, maar we hebben een Belgische minister nodig om Nederlandse criminaliteit te bestrijden. Een jongere die kiest voor een studie en een baan heeft geen realistisch perspectief op een huis, een relatie en een gezin. Een jongere die kiest voor het snelle geld wel. Dit kunnen scholen niet oplossen.

Toch zijn scholen en docenten gedwongen nauwe contacten te onderhouden met onderbezette politiediensten in een poging criminaliteit te weren en scholen veilig te houden. Uren die meestal niet netjes in een normjaartaak terechtkomen. Scholen in grote steden raken geld kwijt aan noodzakelijke maatregelen zoals beveiligers. Dat geld was bestemd voor kennisoverdracht.

Scholen worden een open riool voor maatschappelijke problematiek, in plaats van een tempel voor educatie. Schoolbestuurders zijn druk met allerlei subsidieaanvragen om geoormerkt geld binnen te halen, een leger van ambtenaren zit aan de ontvangende kant een vergelijkbaar micromanagement uit te voeren. Zet beide groepen papierschuivers weer voor de klas.

Scholen hebben dankzij onderlinge marktwerking wisselende leerlingaantallen en moeten om die reden een flexibele schil aanhouden, anders plegen ze financiële zelfmoord. Jonge docenten komen om die reden zelfs bij goed functioneren niet in aanmerking voor een vast contract, een hypotheek of huis. Ze haken daardoor af. Waarom geeft het ministerie die arbeidsgarantie niet af? 

Bestuurders zijn gedwongen het aantal onvervulde vacatures in het onderwijs hoger te houden dan hun gat in de begroting. Er zijn er nog zesduizend bij alleen al Meesterbaan, zou je die allemaal willen vervullen ben je rustig een kwart tot een half miljard euro verder. Sommige vacatures worden niet eens meer geplaatst, want het is toch hopeloos. Het kabinet wil niet vertellen wat de loonruimte is. 

Een volledige koopkrachtreparatie plus een volledige personeelsbezetting plus het betalen van alle maatschappelijke problemen die het kabinet zonder visie of geld bij scholen over de schutting hebben gegooid, is binnen de financiële tak van het ministerie van Onderwijs bekend als de perfecte storm. Dat kunnen ze niet betalen. Dan mag er een kwart budget bij. Dan heb je een nieuw regeerakkoord nodig.

Onderwijs is duur, onwetendheid is onbetaalbaar.

https://www.geenstijl.nl/5171093/feynman-en-of-feiten-altijd-geslaagd/