GeenStijl: Brante & Immink – Omtzigt, de Nederlandse TrumpPieter in het Stamcafé 

U was ontevreden? Nou, dan zou ik maar snel gaan stemmen. En niet op de VVD, want u stemt al uw hele leven VVD. En u bent ontevreden. Dus dat helpt niet. Zelfs niet als u bang bent dat Holle Bolle Frans straks aan de helmstok van vadertje staat staat. 
Ondertussen wordt in de VS alles op alles gezet om Trump beentje te lichten nog voor het volk zich kan uitspreken. Maar dat risico loopt onze brave huisvader uit het Oosten niet, want die heeft zelfs nog nooit een gedachte gehad die strafbaar is.

https://www.geenstijl.nl/5172234/brante-immink-omtzigt-de-nederlandse-trump/