Wopke Hoekstra opvolger Frans Timmermans: hoorzitting Europees Parlement


BRUSSEL, 25 aug (Reuters) – Demissionair minister Wopke Hoekstra (CDA), de Nederlandse kandidaat voor de klimaatveranderingsportefeuille van de Europese Unie. zal waarschijnlijk een zware hoorzitting in het Europees Parlement moeten doorstaan om de rol in de wacht te slepen. Hierbij zit hij klem tussen de roep om een meer realistische benadering van het klimaatbeleid en de roep om meer urgente actie nu extreem weer escaleert.

De Nederlandse regering heeft vrijdag bevestigd dat Hoekstra de Nederlandse kandidaat voor de functie van EU-commissaris zal zijn.

Positieve beoordeling

Hoekstra moet een positieve beoordeling van het EU-parlement krijgen en een mogelijk krappe stemming in de assemblee met een meerderheid doorstaan. Negatieve beoordelingen in het verleden hebben ertoe geleid dat sommige kandidaten zich hebben teruggetrokken.

Als Hoekstra wordt benoemd, zal hij naar verwachting verantwoordelijk worden voor het klimaatveranderingsbeleid in de EU-Commissie.

Hij behoort tot de Nederlandse christendemocratische CDA-partij, die deel uitmaakt van de fractie van de Europese Volkspartij in het EU-parlement.

De EVP heeft geen meerderheid, dus Hoekstra moet de steun van andere fracties winnen. Het was vrijdag niet duidelijk hoe zij zouden stemmen.

Aansluiting vinden bij samenleving

“We verwelkomen de kans om een minder polariserend en meer realistisch klimaatbeleid voor Europa te herstarten,” zei een woordvoerder van de EVP-Fractie.

“We moeten weer aansluiting vinden bij delen van de samenleving, zoals de plattelandsgebieden, met een meer inclusief beleid dat onze klimaatdoelstellingen haalt en dat niet wordt gezien als een bedreiging voor de bestaansmiddelen van de mensen in Europa.”

Green Deal

Onder Frans Timmermans, de vorige EU-chef van de Green Deal, die dinsdag is afgetreden om mee te doen aan de Nederlandse verkiezingen, heeft de EU een wereldwijd toonaangevend beleidspakket ontwikkeld om klimaatverandering tegen te gaan en de natuur te beschermen.

“Klimaat is een van de grootste thema’s van deze tijd,” vertelde Hoekstra aan verslaggevers in Den Haag. “Ik ben enorm vereerd en dankbaar dat ik ben voorgedragen als opvolger van Timmermans.”

Hoekstra zal het klimaatgedeelte van Timmermans’ taak op zich nemen, terwijl Maros Sefcovic, uitvoerend vicevoorzitter van de Europese Commissie, de algehele coördinatie van het groene beleid van Europa op zich heeft genomen.

Politieke weerstand

Nieuwe groene EU-wetten zijn op steeds meer politieke weerstand gestuit – onder andere van de EPP, die probeerde een wet voor natuurherstel te blokkeren die volgens de fractie een bedreiging vormde voor boeren.

Bas Eickhout, een Groene EU-wetgever, zei dat Hoekstra zou moeten bewijzen dat hij zich inzet voor Europa’s klimaatveranderingsagenda.

“De hoorzitting in het parlement zal geen uitgemaakte zaak zijn,” zei de Nederlandse Eickhout.

“Hij heeft geen klimaatervaring. Hij zal daarover ondervraagd worden en hij zal moeten laten zien dat hij dit echt graag wil doen,” voegde hij eraan toe.

Socialistische EU-wetgevers waarschuwden ook dat Hoekstra’s hoorzitting niet gemakkelijk zou zijn.

“Als minister van Financiën toonde Hoekstra minachting voor Zuid-Europa. Hij zal het moeilijk krijgen om het Europees Parlement ervan te overtuigen dat hij de juiste man is voor deze baan,” zei Paul Tang, een Nederlands socialistisch lid van het EU-parlement.

Gebrek aan empathie

Als Nederlandse minister van Financiën maakte Hoekstra zuidelijke landen boos vanwege een vermeend gebrek aan empathie tijdens de COVID-19 pandemie, toen hij in eerste instantie gezamenlijke schuldplannen van de EU blokkeerde om de crisis aan te pakken, ondanks de pleidooien van het zwaar getroffen Spanje en Italië.

De fractie van Socialisten en Democraten zei: “Om de steun van onze fractie te krijgen, moet elke kandidaat-commissaris onomstotelijk zijn toewijding aan Europese waarden, zoals solidariteit, bewijzen.”

https://tpo.nl/2023/08/25/wopke-hoekstra-wacht-zware-hoorzitting-in-europarlement/