“Gezichtsoperatie transvrouwen vaak niet vergoed”


Het Hart van Nederland onder de kranten mengt zich na 8 jaar voor het eerst in een discussie alsof het nog steeds 2015 is

Het papieren SBS6 mengt zich in discussie, hekelt verzekeraars

Ja dan heb je er heel weinig van begrepen hoor. Plastisch chirurg Tim Nijhuis uit het transgender-industrieel-complex interviewen wiens inkomsten o.a. afhankelijk zijn van verzekeraars in de waan laten dat genderdysforie een primaire pathologie is [dat is het zeker bij jongeren bijna nooit] die verholpen wordt door “geslachtstransitie” [bestaat niet, alleen gendertransitie ‘bestaat’] per hormonen en operaties – zelfs bij minderjarigen als Jaylinn die er na jaren aan de mannelijke hormonen een maand voor haar borstamputatie achter kwam dat ze helemaal geen genderdysforie had.

En die chirurg vervolgens zijn beklag laten doen dat verzekeraars te ouderwets zijn om het allemaal te betalen. Dat leidt dus tot dit soort zinnen: 

Voor trans mannen, die biologisch als vrouw zijn geboren, wordt in principe alles door de zorgverzekeraars vergoed. ,,Dus het maken van een penis en het verwijderen van de borsten. Het vermannelijken hoeft bijna nooit, omdat vaak hormonen worden geslikt waardoor bijvoorbeeld baardgroei ontstaat.” Maar bij trans vrouwen ligt dat anders. De geslachtsbevestigende ingreep wordt vergoed, maar bijvoorbeeld het vergroten van de borsten niet. ,,Maar daar is dan voorlopig nog een subsidie voor van de overheid.” Wat vaak niet vergoed wordt, is chirurgie aan het gezicht om dat wat vrouwelijker te maken. Dat is waar Nijhuis zich druk over maakt.

Normaalste zaak vd wereld: “Het maken van een penis en verwijderen van borsten”

Enige nuance wel, zoals we dat hier uiteindelijk wel altijd doen. De specifieke casus betreft hier nu een 43-jarige biologische man/transvrouw die al 3 jaar als transvrouw leeft en valt in tegenstelling tot die talloze jongeren dus waarschijnlijk wel onder primaire, daadwerkelijke genderdysforie.

Verzekeraars hebben haar verzoek tot vergoeding van gezichtsoperatie echter afgewezen omdat ze niet genoeg mannelijke trekken zou hebben voor een zogeheten “schrikeffect” dat als rechtvaardiging voor het vergoeden van zo’n operatie zou gelden. In het kort; haar gezicht is volgens de verzekeraar al vrouwelijk genoeg zoals het is.

Chirurg Nijhuis: “Beroep aantekenen kan betekenen dat een trans vrouw voor een soort jury moet verschijnen van specialisten van de zorgverzekeraar. ,,Soms beoordelen ze het alleen op basis van foto’s, maar vaak ook moet iemand dus echt naar een arts of een heel panel van de verzekeraar om zich te laten bekijken, om te laten beoordelen of er sprake is van een schrikeffect, dat verder nergens gedefinieerd staat.” Dat is mensonterend, vindt hij. En onnodig.

Soit, maar vervolgens toont Nijhuis alsnog aan hoezeer zogeheten “””specialisten””” elke scepsis en gezond verstand uit het circuit verdreven hebben en zorgverzekeraars zo’n beetje de laatste volwassenen schakel in de hele keten zijn.

Nijhuis: “,,Het is míjn werk en ik bespreek dat met mijn patiënt: daar moeten dan niet een stel ‘leken’ aan gaan zitten twijfelen.” Want in zo’n jury zitten vaak basisartsen zonder specialistische kennis over transgenderzorg.” Verderop: “De zorgverzekeraars stellen de beoordelingen door meerdere artsen en medische beoordelaars te laten doen om elke vorm van subjectiviteit uit te sluiten. Vertrouw de twee ziekenhuizen, het Amsterdam UMC en het Radboudumc, die zich in Nederland met dergelijke chirurgie bezig houden, is de oproep die Nijhuis doet.

Wat daar dus staat is: ‘laat leken en basisartsen erbuiten en laat het beoordelen van elk stadium in de transitie-keten over aan specialisten’. Maar het probleem is nu juist dat het gehele transgender-specialistencircuit onherstelbaar gecorrumpeerd is door een ideologie die dicteert dat genderdysforie altijd zo enthousiast mogelijk geaccommodeerd en transitie altijd aangemoedigd moet worden.

En dat terwijl het zeker onder jongeren dus vaak helemaal niet de primaire pathologie is, maar genderdysforie secundair is aan, of zelfs voortkomt uit onderliggende persoonlijkheids- systeem- en neurotische pathologie.

Vervolgens Nijhuis nog even over dat het hem allemaal echt niet om het geld gaat: “,,Nee, zeker niet. Ik ben medisch specialist en het gaat hier om mijn patiënten. Ik verdien er geen cent meer door.” Sterker nog: áls al een operatie wordt vergoed, dan wordt in de meeste gevallen niet alles betaald en schiet het ziekenhuis er bij in.

Ja, makker, dat is dus precies niet hoe geldstromen werken. Je verdient “er geen cent meer door“, nee. Maar lang niet alle patiënten kunnen een ingreep uit eigen balzak betalen en je ziekenhuisdirectie blijft dit echt niet nog jaren bekostigen, zeker niet nu de hype ten einde komt een steeds meer mensen de conceptuele onhoudbaarheden bevragen.

Kortom, je verdient “er geen cent meer door” nee, maar je verdient straks wel degelijk minder als verzekeraars ook de vergoedingen voor de talloze jongeren in ’transitie’ terug beginnen te draaien. En geloof ons, dat gaat gebeuren, geef het maximaal vijf jaar.

Ter overweging inzake ‘het maken van een penis’

Social

https://www.geenstijl.nl/5172535/gristus-hey/