Gideon van Meijeren SLOOPT het stikstof-beleid & de WEF doelen! Vera Bergkamp raakt geïrriteerd!