Kops (PVV) VS CDA: U bent BOEREN voor de GEK aan het houden, er is geen vertrouwen door DREIGEMENTEN