Voordracht Karel van Wolferen nr. 34: “De machtsgreep die zich verstevigt”