Voordracht Karel van Wolferen nr. 45: “4 Doorslaande balansen voor de nabije toekomst”