Voordracht Karel van Wolferen nummer 19: “Gekaapte instituties”